tatry  english | deutsch | polski | magyar      národný park  www.tanap.sk  
národný park  
 horstvo 
 poriadok TANAPu 
 pobyt v tatrách 
 fauna 
 flóra 
horská služba 
 nebezpečie 
 nehody 
 volanie o pomoc 
turistika 
 horskí vodcovia 
lyžovanie 
 snehové správy 

www.tanap.sk
 
Tatry - stretnutie s medveďom

Tatranský národný park je domovom našej najväčšej šelmy, medveďa hnedého. V súčasnosti žije na celom území parku okolo 50 medveďov.

Medveď je plachá šelma s výborným sluchom a čuchom, no slabším zrakom. Normálne sa človeku vyhýba. V poslednom období však časť medveďov (asi 5 % populácie) nachádza potravu v odpadkoch okolí chát, či priamo v tatranských osadách. Tieto takzvané kontainerové medvede stratili prirodzenú plachosť a bez strachu, často za bieleho dňa, obchádzajú odpadkové koše v blízkosti ľudí.
tatry, medveď vetrí
Medveď vo vzpriamenej polohe na zadných nohách intenzívne vetrí a počúva.
Takéto postihnuté jedince pracovíci TANAP-u odchytávajú do špeciálnej klietky a premiestňujú do vzdialenejších a menej navštevovaných oblastí. Výnimočné prípady končia odstrelom. Doposiaľ bolo odchytených a premiestnených 16 a zastrelených 8 takýchto medveďov.

Turistom a ostatným návštevníkom Tatranského národného parku sa odporúča:

  1. Neschádzať z turistických značkovaných chodníkov.
  2. Normálnym hlasom na seba upozorňovať, zvlášť zavčasu ráno alebo večer, keď sú medvede ešte aktívne.

    Pri stretnutí s medveďom:

  3. V žiadnom prípade sa k medveďovi nepribližovať, i keď vyzerá mierumilovne. Je to šelma, ktorá na rozdiel od psa, nemá vyvinutú mimiku tváre, takže je ťažké odhadnúť jeho reakciu.
  4. Dodržiavaním predchádzajúcich pokynov možno nepríjemným stretnutiam predísť. Ak by predsa len vynimočne došlo k bezprostrednému útoku, ktorý býva prekvapujúco rýchly, neodporúča sa aktívna obrana. Naopak, odporúča sa po zvalení medveďom ostať bez pohybu. Práve pohyb može medveďa provokovať k opakovanému napadnutiu, preto sa odporúča vyčkať aj niekoľko minút pre prípad, že by medveď ostal na blízku.

Väčšina pozorovaní medveďa vo voľnej prírode je nevšedným zážitkom, nie bojom o holý život. Treba pripomenúť, že medvede sú človeku nebezpečné tak, ako iné zvieratá, ktoré sa cítia ohrozené, prekvapené, chrániace si mláďatá, či trpiace poranením alebo chorobou. Turisti môžu predísť nepríjemným prekvapeniam svojím uváženým správaním.

Viac o medveďoch: zvyky medveďa hnedého

    
    © pro region slovakia