english | deutsch | polski | svenska      turistika  www.tanap.sk  
národný park  
 horstvo 
 poriadok TANAPu 
 pobyt v tatrách 
horská služba 
 nebezpečie 
 nehody 
turistika 
 horskí vodcovia 
 vychádzky 
 túry dolinami 
 výstupy na sedlá 
 vrcholy 
 pokyny 
 výstroj 
 sezónne uzávery 
 mapy 
 štátna hranica 
lyžovanie 
 snehové správy 
 

Vysoké Tatry - Turistika

www.tanap.sk Všetky turistické chodníky, určené pre pohyb návštevníkov v Tatranskom národnom parku sú vyznačené značkami (červená, modrá, zelená, žltá). Pohyb v osadách, ich bezprostrednej blízkosti a po verejných komunikáciách medzi osadami je voľný.

Značkované cesty a chodníky sú v TANAPe rozložené tak, aby umožňovali návštevu všetkých významných oblastí. Celková dĺžka značkovaných ciest a chodníkov je takmer 600 km. Rozdeliť ich možno podľa náročnosti na 3 skupiny:

  • vychádzky
  • túry po dolinách
  • výstupy do vysokých polôh: výstupy na sedlá a výstupy na vrcholy

    Rozdiel medzi nimi je daný terénom, ktorý vyžaduje rôznu zdatnosť a pochopiteľne primeranú výstroj.

  •     
        © pro region slovakia